Felhasználási feltételek

Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák

cégnév: Studio Glapro

székhely: 2220 Vecsés, Zrinyi utca 44/a,

adószám: 22676157-2-13 mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:Studio Glapro Kft
A szolgáltató székhelye: 2220 Vecsés, Zrinyi utca 44/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 2220 Vecsés Zrinyi utca 44/A
Cégjegyzékszáma: CÉGJEGYZÉKSZÁM:13 09 155374
Adószáma: 22676157-2-13 CÉGJEGYZÉKSZÁM:13 09 155374
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): [.........]
Telefonszámai: [.........]
Adatvédelmi nyilvántartási száma: [.........]
Engedély száma: [.........]
A szerződés nyelve: magyar [.........]
A tárhely-szolgáltató adatai: [.........]

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Jelen szolgáltatások online és személyesen is megvásárolhatóak. Az árak az Áfát tartalmazzák 1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Az a személy, aki a weboldalon szeretne vásárolni a szolgáltatás kiválasztása után azt kosárba helyezi, majd az adati megadása után a kártyájának adatait. A vásárlás miután megtörtént, emailt kap, amelynek bemutatása után kapja meg a blokkot és tudja igénybe venni a szolgáltatást.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék esetén tudja törölni amíg az a kosárban van, ha esetleg már megvette a terméket, 25 napon belül kerül visszafizetésre az ára az általa megadott bankszámlára.

1.11. Fizetni csak kártyás fizetési mód van, esetleg a helyszínen, de a helyszínen drágább árral találkozhat a vevő. 1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 12 órán belül elkezdődik.1.14. Általános teljesítési határidő36 óra maximum, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. Amennyiben a szolgáltatás időpontjától nem lett visszamondva 5 napon belül, úgy az elállás érvényét veszti magát, mivel a jegy a hely fenntartására kötelezi a szolgáltatót a vásárlástól számítva.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete : Abban az esetben élhet vele a vásárló, ha a szolgáltatást még nem használja több mint 60 perce.

Garancia, jótállás

1.18. Nálunk 100 % Garancia van, ami azt jelenti hogy ha nem érzed jól magad az első egy órában, mert nem azt kaptad amire számítottál, akkor visszautaljuk a pénzed 30 napon belül. Ez abban az esetben nem érvényes, ha lemondod a szolgáltatást 48 órán belül, illetve ha nem tartod be a magatartási kódexet.

Magatartási Kódex:

Azok a személyek, akik részt vesznek nálunk egy kocsmatúrán, tilos már úgy érkezniük, hogy alkoholt fogyasztottak.

Elfogadottnak tekintik, hogy a kocsmatúra vezető azért van velük, hogy vezesse őket.

Abban az esetben, ha nem figyelnek a kocsmatúra vezető figyelmeztetésére Pl: rongálnak, kiabálnak, vagy a többi résztvevőt szándékosan zavarják, kábítószert használnak - vásárolnak, vagy azzal kapcsolatosan kérnek útbaigazítást a vezetővel, elfogadottnak tartják, hogy kizárásra kerülhetnek a kocsmatúrából.

Panaszkezelés

1.19. Minden panaszt a hungarianpubcrawl@gmail.com email címre várunk. Minden ügyet kivizsgálunk

Vegyes rendelkezések

 

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a [.........] Bíróság/Törvényszék illetékességét. Város [.........], 2019. 06.10